Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 


กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว 7 มี.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

คลิก  Download    
ผ่านเวบไซด์   https://adf.ly 

แจ้งปัญหาดาวโหลดไม่ได้ คลิก


ดาวน์โหลดเอกสารนี้สำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF    
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด  ผ่านเวบไซด์   https://adf.ly


ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top