Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0808.2/ว5147 ลว 9 มิ.ย. 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คลิก หนังสือ   Download    
ดาวน์โหลดเอกสารนี้สำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF    
แจ้งปัญหาดาวโหลดไม่ได้ คลิก


ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top