Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

ชื่อข้อกฎหมาย
มท 0808.2/ว9076 ลว 17 พ.ค. 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก  Download  
เหมาะสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
แจ้งปัญหาดาวโหลดไม่ได้ คลิก

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม


Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top